Tin Hải Phòng

Chính thức khởi công chung cư Đồng Quốc Bình


Chiều ngày 09/11 chủ đầu tư Tập đoàn tài chính Hoàng Huy triển khai khởi công xây dựng khu chung cư tại Đồng Quốc Bình, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; UBND quận Ngô Quyền và chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy dự làm việc.

Công trình cải tạo, xây mới chung cư Đổng Quốc Bình

Dự án xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ là chủ trương lớn vì lợi ích, sự an toàn và cải thiện điều kiện sống của người dân nên thành phố quyết tâm thực hiện. Các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương cần xem xét thấu đáo khung chính sách, quy định của pháp luật, vận dụng tối đa mức bồi thường hỗ trợ có lợi nhất cho người dân khi di dời. Trường hợp áp dụng hết khung chính sách theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đối với các trường hợp cá biệt không chịu di dời, vì lợi ích chung thành phố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết giải phóng mặt bằng (GPMB). Đồng chí yêu cầu nhà thầu trong quá trình thi công cần bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân chung quanh. Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Ngô Quyền, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà, nhà thầu phối hợp các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân ủng hộ dự án, nhanh chóng di dời, bàn giao mặt bằng. Các vướng mắc, phát sinh cần báo cáo thành phố để kịp thời chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

kiểm tra công tắc khởi công chung cư Đổng Quốc Bình
Kiểm tra công tác khởi công xây dựng chung cư Đổng Quốc Bình

 

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và UBND quận Ngô Quyền, hiện các chung cư Đ1, Đ3, Đ5, Đ7 hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án phá dỡ, GPMB. 290/334 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 272/343 hộ nhận nhà tạm cư, trong đó có 207 hộ bàn giao mặt bằng. Riêng nhà Đ1, nhà thầu đang tiến hành phá dỡ, còn 5 hộ chưa di dời, trong đó có 1 hộ ở tầng 4 và 4 hộ ở tầng 1. Các chung cư Đ11, Đ13 và Đ15, UBND quận Ngô Quyền tiến hành đo đạc, kiểm đếm được 136/153 hộ.

khởi công xây dựng chung cư Đổng Quốc Bình
Khởi công xây dựng chung cư Đổng Quốc Bình

 

Bình luận