Tin Đất Xanh Hải Phòng

Đất xanh Hải Phòng tổ chức training các dự án tại Hạ Long


Ngày 30/05/2017 vừa qua, Đất Xanh Hải Phòng tổ chức training và tham quan các dự án bất động sản mà công ty sẽ phân phối tại Hạ Long.

Đất xanh Hải Phòng tổ chức training các dự án tại Hạ Long

Ngày 30/05/2017 vừa qua, Đất Xanh Hải Phòng tổ chức training và tham quan các dự án bất động sản mà công ty sẽ phân phối tại Hạ Long.

Thời gian tới Đất Xanh Hải Phòng sẽ phấn phối một số dự án tại Hạ Long, để hiểu rõ hơn về dự án công ty tổ chức training:

- Dự án Tuần Châu Marina

 

- Dự án Citadines

 

- Dự án Sun Premier Hạ Long

 

Bình luận