Chung cư cao cấp SHP Plaza

Các căn hộ điển hình SHP Plaza Hải Phòng


Các căn hộ điển hình SHP Plaza Hải Phòng

Khu phức hợp căn hộ cao cấp SHP Plaza Hải Phòng có tổng 234 căn hộ, bao gồm 2 loại:

- Căn hộ 2 phòng ngủ: có 4 mẫu A1, A2, A3, A4

- Căn hộ 3 phòng ngủ: có 2 mẫu A5, A6

Mặt bằng tầng điển hình

 
 

Các căn hộ 2 phòng ngủ tại SHP Plaza

Mẫu nhà A1

Diện tích căn hộ: 69,1 m2

Bao gồm: 1 P. Khách, 1 P. Bếp, 2 P. Ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công

Mẫu nhà A2

Diện tích căn hộ: 73,3 m2

Bao gồm: 1 P. Khách, 1 P. Bếp, 2 P. Ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công

 

Mẫu nhà A3

Diện tích căn hộ: 59,5m2

Bao gồm: 1 P. Khách, 1 P. Bếp, 2 P. Ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công

Mẫu nhà A4

Diện tích căn hộ: 63,3m2

Bao gồm: 1 P. Khách, 1 P. Bếp, 2 P. Ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công

 

 

Các căn hộ 3 phòng ngủ SHP Plaza

Mẫu nhà A5

Diện tích căn hộ: 95,5m2

Bao gồm: 1 P. Khách, 1 P. Bếp, 3 P. Ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công

 

Mẫu nhà A6

Diện tích căn hộ: 116,3m2

Bao gồm: 1 P. Khách,1 sảnh chung, 1 P. Bếp, 3 P. Ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 sân phơi, 1 ban công, 1 ban công phòng ngủ

 

 
 
 
Tags: shp plaza
Bình luận